Divisi Robotika - Himpunan Mahasiswa Mekatronika

Divisi Robotika


STRUKTUR DIVISI ROBOTIKA PERIODE 2022
CO Robotika :
  • MUH. NURUL ANWAR                  210491100010
Anggota :
  • ALDI RAMADHAN                          210491100036
PROGRAM KERJA DIVISI ROBOTIKA PERIODE 2022
  1. Pelatihan Inventor
  2. Pelatihan PLC
  3. Pelatihan Solder
  4. Pengenalan Line Follower
Pages